VSM Training Kit Manufacturing

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w sposobach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej celem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych podczas produkcji, a przy tym zupełnie niepotrzebnych. lean gry Priorytetowym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zminimalizowanie marnowania zarówno w aspekcie siły roboczej jak i używanych surowców. Zastosowanie technik lean management daje możliwość zdobycia takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w przedsiębiorstwie z reguły poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co istotne techniki z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to zdolność dokonania oceny, które procesy są niepotrzebne dla firmy.